Szkolenie zakończyło się dobrym obiadem z kuchni Hotelowej znanej w naszym mieście z najlepszych dań.