Wybielanie parkietu dębowego

Na wzorniku widać stopnie wybielenia, od lewej; kolor naturalny|wybielenie jednowarstwowe|wybielenie dwuwarstwowe
100-letni parkiet dąb


Na zdjęciach prezentujemy ciekawy system dzięki któremu można wybielić każdy parkiet,niezależnie od wzoru ułożenia i wieku.
100-letni parkiet dąb


System ten umożliwia kilka stopni wybielenia,na zdjęciach najczęściej stosowany.
100-letni parkiet dąb


Wiekowy parkiet ma charakterystyczną rustykalną barwę,pomimo szlifowania i tak zawsze będzie ciemny,dzięki wybieleniu można mu nadać nową świeżą barwę.